Imago Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir enerji demek adı üstünde tükenmeyen bir güç demektir. Doğal çevreden tekrar tekrar ulaşılabilen bir kaynaktır.

Modern dünyanın gereksinimlerine baktığımız da yenilenebilir enerjinin ise bir çözüm olarak görüldüğünü biliyoruz.

GÜNEŞ ENERJİSİ

  • Güneş Panelleri (Solar Paneller): Fotovoltaik sistemi ana bileşenidir. Güneşten gelen enerjisi elektrik enerjisine çevirmekle görevlidirler.

  • Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemleri veya Solar Sıcak Su Sistemleri

RÜZGAR ENERJİSİ

Rüzgar enerjisi mantığında kanatlar vasıtasıyla rüzgârdaki kinetik enerjiyi önce mekanik enerjiye daha sonra da elektrik enerjisine dönüştüren sistemlerdir.

Rüzgar enerjisinin en geniş kullanım alanını rüzgar türbinleri oluşturmaktadır.