İMAGO TKDK IPARD II Programı, üçüncü Başvuru çağrı Dönemi, üçüncü grup desteklenmek için seçilen başvurular listesine (302-1 tedbiri) girmiştir

IPARD II Programı Üçüncü Başvuru Çağrı Dönemi, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar Tedbiri ve Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri kapsamında, Üçüncü Grup Desteklenmek Üzere İmago Enerji ve Topraksız Tarım Teşvik almaya hak kazanmıştır. İMAGO TKDK IPARD II Programı, üçüncü Başvuru çağrı Dönemi, üçüncü grup desteklenmek için seçilen Devamı…